Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Έγγραφο Αρχείο
Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών PDF


Test report θερμοσιφωνικών συστημάτων

Έγγραφο Αρχείο
Solar Keymark Certificate SWH systems ALPHA TS120 TS150 TS160 TS200 TS250 TS300 2017 PDF
Solar Keymark Certificate SWH systems TS160, TS200, TS200/3, TS300 PDF
Performance Test Report for SWH system TS-160 PDF
Performance Test Report for SWH system TS-200 PDF
Performance Test Report for SWH system TS-300 PDF
160L Overheat Test Report PDF
160L PERFORMANCE TEST REPORT PDF
200L Overheat Test Report PDF
200L PERFORMANCE TEST REPORT PDF


Test report συλλεκτών

Έγγραφο Αρχείο
Solar Keymark Certificate Solar Collectors THERMICSOL DELTA TS1.5, 1.7, 2.0H, 2.0, 2.25, 2.5H, 2.5, 2.7, 3.0 PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL DELTA TS2,5 PDF
Durability and reliability test report for Solar Collector THERMICSOL DELTA TS3,0 PDF
Solar Keymark Certificate Solar Collectors TS1,5 TS2,0 TS2,5 PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS1,5 PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS2,0 PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS2,5 PDF
Durability and reliability test report for Solar Collector THERMICSOL TS2,5 PDF


Τest reports ενεργειακής επισήμανσης

Έγγραφο Αρχείο
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL150-II PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL150-III PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL160-II PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL160-III PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL200-II PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL200-III PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL300-II PDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL300-III PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN150-II PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN150-III PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN200-II PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN200-III PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN300-II PDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN300-III PDF


Εγγύηση

Έγγραφο Αρχείο
Εγγύηση PDF


Δελτία προϊόντος

Document File
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-1.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-1.70 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.70 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-3.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-4.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-5.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-6.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-1.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-1.70 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.70 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-3.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-4.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-5.00 PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-6.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-1.50 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-1.70 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.25 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.50 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.70 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-3.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-3.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-4.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-4.00 III PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-5.00 PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-6.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-1.50 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-1.70 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-2.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.20 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.50 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-3.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.50 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.70 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-3.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-4.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-4.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-5.00 PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-6.00 PDF