Φυλλάδιο Τεχνικών Χαρακτηριστικών

ΈγγραφοΑρχείο
Φυλλάδιο Τεχνικών ΧαρακτηριστικώνPDF
ΤιμοκατάλογοςPDF

Test report θερμοσιφωνικών συστημάτων

ΈγγραφοΑρχείο
Solar Keymark Certificate SWH systems ALPHA TS120 TS150 TS160 TS200 TS250 TS300 2017PDF
Solar Keymark Certificate SWH systems TS160, TS200, TS200/3, TS300PDF
Performance Test Report for SWH system TS-160PDF
Performance Test Report for SWH system TS-200PDF
Performance Test Report for SWH system TS-300PDF
160L Overheat Test ReportPDF
160L PERFORMANCE TEST REPORTPDF
200L Overheat Test ReportPDF
200L PERFORMANCE TEST REPORTPDF

Test report συλλεκτών

ΈγγραφοΑρχείο
Solar Keymark Certificate Solar Collectors THERMICSOL DELTA TS1.5, 1.7, 2.0H, 2.0, 2.25, 2.5H, 2.5, 2.7, 3.0PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL DELTA TS2,5PDF
Durability and reliability test report for Solar Collector THERMICSOL DELTA TS3,0PDF
Solar Keymark Certificate Solar Collectors TS1,5 TS2,0 TS2,5PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS1,5PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS2,0PDF
Performance Test Report for Solar Collector THERMICSOL TS2,5PDF
Durability and reliability test report for Solar Collector THERMICSOL TS2,5PDF

Τest reports ενεργειακής επισήμανσης

</tr

ΈγγραφοΑρχείο
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL150-IIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL150-IIIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL160-IIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL160-IIIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL200-IIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL200-IIIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL300-IIPDF
Test report glass enamelled tank THERMIC BLTGL300-IIIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN150-IIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN150-IIIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN200-IIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN200-IIIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN300-IIPDF
Test report stainless steel tank THERMIC BLTIN300-IIIPDF

Εγγύηση

ΈγγραφοΑρχείο
ΕγγύησηPDF

Δελτία προϊόντος

DocumentFile
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-1.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-1.70PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 120-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 150-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 160-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-2.70PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-3.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 200-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-4.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-5.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA GLASS ECO ENERGY CT GL 300-6.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-1.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-1.70PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 120-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 150-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 160-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-2.70PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-3.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 200-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-4.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-5.00PDF
Δελτίο προϊόντος ALPHA INOX ECO ENERGY CT IN 300-6.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-1.50PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-1.70PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 120-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 150-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.25PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 160-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.50PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-2.70PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-3.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-3.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 200-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-4.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-4.00 IIIPDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-5.00PDF
Δελτίο προϊόντος BETA GLASS THERMIC TS GL 300-6.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-1.50PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-1.70PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 120-2.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.20PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-2.50PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 160-3.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.50PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-2.70PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-3.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 200-4.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-4.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-5.00PDF
Product Fiche BETA INOX THERMIC TS IN 300-6.00PDF